Opstart competitie en tornooien

Tornooien

De tornooien t.e.m 23 oktober 2020 zullen afgelast worden. Midden september zullen we in samenspraak met de organisatoren, op basis van de maatregelen op dat moment, uitmaken of we een herstart van de tornooien kunnen tewerkstellen. De beslissing om de tornooien te annuleren is gebaseerd op de huidige corona-situatie en de zware richtlijnen waaraan voldaan dient te worden.

De komende weken zullen we contact opnemen met de organisatoren van de tornooien na 23 oktober en aftoetsen hoe zij er tegenover staan om hun tornooi te organiseren. Daarnaast bezorgen we een protocol voor de organisatie van tornooien.
Competitie

De competitiestart zal uitgesteld worden tot 1 oktober. Midden september zal er bekeken worden of dit nog verlengd dient te worden. Hieronder vinden jullie alle belangrijke wijzigingen:

 • Het seizoen 2020-2021 zal een seizoen zijn waarbij de ontmoetingen alleen meetellen voor de ranking. Er zal geen stijger en daler aangeduid worden. Er zal wel informatief een stand bijgehouden worden waarbij de positie bepaald wordt op basis van het gemiddelde van het aantal gespeelde ontmoetingen
 • Alle wedstrijden die niet gespeeld worden, zullen niet ingehaald worden.
 • De clubs kunnen tot 25/09 wedstrijden verzetten.
 • Er is geen onderscheid bij het verplaatsen van wedstrijden tussen heen- en terugronde
 • Bij nieuwe corona-golven kunnen er extra maatregelen komen (zowel per regio als algemeen)
 • De maand mei wordt vrijgesteld om ontmoetingen naar te verplaatsen

Regels omtrent organiseren van competitiewedstrijden (Accommodatie)

 • Voor sportactiviteiten moet de beschikbare sportoppervlakte per deelnemer 30m² waarborgen. De capaciteit wordt berekend op basis van de oppervlakte van de volledige sporthal. Dit onder voorbehoud van de richtlijnen van de veiligheidsraad. Ter verduidelijking: Bij de meeste sporthallen komt dit neer op 12 personen per 4 velden.
 • We raden publiek zoveel mogelijk af.
 • De thuis- en uitploeg krijgen een aparte toegewezen plaats (plaatsen sportzakken, wachten en klaarmaken voor wedstrijd, supporteren). Kruisbestuiving is niet toegestaan naast het veld. 
 • Naast het veld wordt er altijd een mondmasker gedragen.
 • De wedstrijdleider zorgt voor goede opvolging van alle corona-maatregelen.
 • Kleedkamers, douches en gemeenschappelijke ruimtes. De organisator neemt hierbij extra voorzorgsmaatregelen en werkt een concreet plan uit voor het ter beschikking stellen van douches en kleedkamers.
 • We wijzen erop dat elke richtdatum en alle maximum aantallen onder voorbehoud zijn van de evolutie van de epidemiologische curve en nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. 

Wat bij ziekte van een speler?

 • Als een speler positief is, kan de ontmoeting niet doorgaan + alle spelers die in contact zijn geweest met de speler dienen een coronatest te laten afnemen. Bij een vermoedelijke COVID19-besmetting kan de speler niet deelnemen zolang hij/zij niet getest is en de uitslag negatief is.
 • Bij een zieke (niet COVID-19 infectie) zal de competitie gewoon doorgaan zonder de zieke.
 • Alleen COVID-19 of overmacht kan leiden tot een schrapping van de ontmoeting. 

Verplaatsen van ontmoetingen

 • Wijzigingen aan de kalender zijn mogelijk t.e.m 25/09/20. 
 • Verplaatsingen tijdens het seizoen zijn mogelijk in onderling overleg, minimum twee weken op voorhand in overleg met de tegenstander. De nieuwe datum mag niet binnen de twee weken liggen van de datum waarop de verplaatsing wordt aangevraagd. 
 • De ontmoetingen die voor 1/10/20 gespeeld dienden te worden, kunnen geschrapt of verplaatst worden.
 • Indien een club geen toegang heeft tot de beschikbaarheden van de sportzaal voor komend seizoen voor 25/9, dan wordt best contact opgenomen met de provincie/BV zodat ontmoetingen geschrapt of verplaats kunnen worden. Verplaatsingen doorvoeren is dan wel nog toegestaan na 25/9 van zodra de beschikbaarheid gekend is.
 • Wanneer een ontmoeting niet kan doorgaan omwille van een nieuwe golf van corona zal deze niet verplaatst worden naar een later moment in het seizoen.
 • Overbezetting van de sporthal geldt als overmacht en we raden aan in deze situatie de ontmoetingen te schrappen in plaats van te verplaatsen. De voorgeschreven beschikbare oppervlakte per speler dient als maatstaf strikt gehanteerd te worden.

Buiten deze uitzonderingen zijn de competitiereglementen van kracht. 

Competitieontmoeting

 • Elke speler heeft bij het betreden van de sporthal een mondmasker aan en doet dit alleen af voor het spelen van een wedstrijd of bij de opwarming op het veld.
 • Bij aankomst in de sporthal zal er een plaats toegewezen worden per ploeg. De thuis- en uitploeg zullen gezien worden als 2 aparte bubbels. Er zal alleen kruisbestuiving zijn tijdens de wedstrijd.
 • Bij het betreden van het veld mag het mondmasker afgedaan worden. Bij het verlaten dient dit terug opgezet te worden.
 • Wedstrijdleiders treden sensibiliserend op naar toeschouwers en deelnemers met betrekking tot het dragen van een mondmasker.
 • Om de aanwezigen te beperken is het in de Vlaamse competitie uitzonderlijk mogelijk dat de wedstrijdleider, indien mogelijk volgens index en opstelling, kan meespelen in de ontmoeting
 • De wedstrijdleider zal ganse tijd zijn/haar mondmasker moeten dragen. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het verloop van de ontmoeting. Er zal nog een apart draaiboek voorzien worden voor officials tijdens een ontmoeting.


De toepassing van de hygiëne en social distancing maatregelen ivm COVID-19 gepubliceerd door BV wordt nog steeds sterk geadviseerd.

Contact

We weten natuurlijk niet hoe de situatie zal vorderen. Sommige mensen staan te popelen om terug te starten, andere staan wat sceptisch ten opzichte van competitie en tornooien. Dit zorgt er voor dat er nooit een juiste beslissing gaat zijn voor iedereen. We willen een zo breed mogelijk draagvlak creëren en ervoor zorgen dat we de competitie en tornooien op een veilige en verantwoorde manier kunnen laten starten.
 
Indien jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren via info@badmintonvlaanderen.be

Zomerbadminton

Voor juli is ons al bevestigd dat we kunnen spelen op:

 • maandagen 6, 13, 20 en 27 juli van 19:30 tot 21:30
 • woensdagen 1, 8, 15, 22 en 29 juli van 19:30 tot 21:30

Voor augustus wachten we nog op bevestiging van mogelijke speelmomenten.
Vanaf 1 juli gaat fase 4 van de corona maatregelen in en kunnen we met in totaal 50 mensen spelen, we gaan ervan uit dat we hiervoor geen reserveringen moeten organiseren.

In juni enkel spelen via reservering

Beste leden,

het is eindelijk zover! We kunnen terug beginnen spelen, weliswaar rekening houdend met een aantal regels die ons opgelegd worden door de stad Antwerpen:

 • Wie enig symptoom van ziekte vertoont of wie in contact is geweest met een besmet persoon blijft thuis
 • Er zijn max. 20 deelnemers met een trainer/verantwoordelijke.
 • Die trainer/verantwoordelijke moet actief toezien op het correct toepassen van de coronamaatregelen.
 • Kleedkamers mogen niet gebruikt worden -> dus naar de training komen in sportkledij en thuis douchen a.u.b.
 • Tot 1 juli moet iedereen altijd en overal 1,5 meter afstand respecteren, we kunnen momenteel dus alleen enkels spelen.
 • De sportactiviteit mag geen aanleiding geven tot samenscholen, derden (niet sporters, toeschouwers, etc.) zijn niet toegelaten

Deze voorwaarden kunnen nog veranderen, aangezien de stad Antwerpen nog wacht op het ministeriële besluit voor de exacte richtlijnen.

Om iedereen de kans te geven om te komen spelen hebben we onze speelmomenten in blokken opgedeeld, volgende blokken zijn beschikbaar:

 • maandagavond in Fort VIII Hoboken van 21:30 tot 23:00
 • maandagavond in Plantin Moretus van 19:30 tot 21:00
 • woensdagavond in Plantin Moretus van 18:00 tot 19:55
 • woensdagavond in Plantin Moretus van 20:00 tot 21:30
 • woensdagavond in Plantin Moretus van 21:35 tot 23:00
 • donderdagavond in Plantin Moretus van 20:00 tot 21:30
 • donderdagavond in Plantin Moretus van 21:35 tot 23:00

Elke vrijdagavond sturen we een mail om in te schrijven voor de week erna.
Inschrijven kan tot zondagavond 18:00, hierna beginnen we aan de planning. Je krijgt diezelfde avond nog een mail met de bevestiging.

We hanteren volgende regels:

 • Reserveren kan enkel via een formulier dat jullie via mail hebben gekregen
 • Mails, berichtjes via sociale media e.d. zijn niet geldig
 • Reservaties worden afgehandeld in volgorde van binnenkomen
 • Je kan tot 6 voorkeuren doorgeven, indien je eerste keuze volzet is kijken we naar je 2e keuze etc
 • Je kan ook opgeven of je 1, 2 of 3 dagen wil komen spelen in die week, indien er nog plaats is houden we er rekening mee 
 • Enkel als je van ons een bevestiging hebt gekregen kan je komen spelen
 • Gelieve ons te verwittigen als je onverwacht niet kan komen dan kunnen we plaatsje nog aan iemand anders toekennen.
  Onverwittigd wegblijven heeft als gevolg dat je de week erna achteraan de lijst eindigt.

Om alles vlot en soepel te laten verlopen vragen we jullie om tijdens de eerste 10 minuten van je speelblok toe te komen. Op woens- en donderdagen hebben we tussen de 2 blokken een kwartier voorzien om ervoor te zorgen dat spelers van elk blok niet met elkaar in contact komen.
We rekenen op jullie gezond verstand en fair play om van deze laatste weken van het seizoen nog een plezant en sportief gebeuren te maken.

Planning juni

Beste spelers,

de veiligheidsraad heeft deze week beslist dat vanaf 8 juni indoor sporten terug mogelijk is. We hebben hierover van verschillende leden al vragen over gekregen. We hebben nog geen 100% concrete planning, maar we wilden jullie toch al even laten weten wat de huidige status is:

 • op maandag in Wilrijk zal er terug gespeeld kunnen worden, maar in een andere sporthal
 • op zondag in Berchem kan er niet gespeeld worden
 • op maandag, woensdag en donderdag in Plantin Moretus kan er gespeeld worden, we wachten enkel nog op informatie of er op maandag en woensdag andere clubs aanwezig zijn waar we rekening mee moeten houden.

Er zijn een aantal beperking zoals o.a. maximum 20 spelers tegelijk in de zaal en een mimimum afstand van 1,5m tussen de spelers.

Vanavond vergaderen we met het bestuur over hoe we dit praktisch gaan aanpakken en in de loop van het weekend krijgen jullie een mail met de defenitieve planning.

Amateurs BC

Tornooi geannuleerd

Beste Spelers,

De Koninklijke Belgische Badminton Federatie, de Ligue Francophone Belge de Badminton en Badminton Vlaanderen hebben na intern overleg beslist om alle badmintontornooien en competities op nationaal, regionaal en provinciaal niveau tot en met 19 april 2020 niet te laten doorgaan.

De federaties volgen hiermee de richtlijnen op federaal, regionaal en/of lokaal niveau om de verspreiding van het coronavirus in ons land zoveel mogelijk tegen te gaan en te vertragen.

Cher joueur,

La Fédération Royale Belge de Badminton, la Ligue Francophone Belge de Badminton et Badminton Vlaanderen ont décidé après consultation interne de ne pas poursuivre tous les tournois et compétitions de badminton aux niveaux national, régional et provincial jusqu’au 19 avril 2020.

Les fédérations suivent les directives au niveau fédéral, régional et / ou local pour prévenir et ralentir autant que possible la propagation du coronavirus dans notre pays.

Dear player,

The Royal Belgian Badminton Federation, the Ligue Francophone Belge de Badminton and Badminton Vlaanderen have decided after internal consultation to cancel all badminton tournaments and competitions at national, regional and provincial level until April 19, 2020.

The federations follow the guidelines on federal, regional and / or local level to prevent and slow down the spread of the coronavirus in our country as much as possible.

Nieuwjaarsreceptie 2020

Alle leden zijn uitgenodigd voor onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 15 januari 2020. Deze gaat naar traditie door in de cafetaria van sporthal Plantin Moretus en zal starten om 22:00 uur.

Nieu

Activiteiten oktober

Kenningsmakingtornooi op 2 oktober

Naar jaarlijkse traditie plannen we dit jaar ook een “kennismakingstornooi”. De bedoeling van dit tornooitje is dat iedereen elkaar wat beter leert kennen. We beginnen om 21:00 uur en spelen ongeveer 1,5 uur. Voor 21:00 en na 22:30 kan vrij gespeeld worden.

De regels:

 • iedereen die aanwezig is wordt verzocht deel te nemen.
 • iedereen trekt voor elke match een kaart uit een boek speelkaarten, de matchen worden gevormd door spelers met dezelfde kaart, waarbij de “roden” tegen de “zwarten” spelen, dus als voorbeeld de spelers met ♦ 3 en ♥ 3 spelen tegen ♠ 3  en ♣ 3 op veld 3.
 • er worden “wedstrijden” gespeeld van beperkte duur.(10-15 minuten)
 • na elke match trekt iedereen een nieuwe kaart en worden er dus nieuwe matchen gevormd.

Initiatie voor beginnende spelers

Dit is een training voor mensen die juist gestart zijn met badmintonnen. In 3 sessies van ongeveer een uur wordt de basis van het badmintonspel uitgelegd.De initiatie is gratis en gaat door op woensdagen 9, 16 en 23 oktober, telkens van 21:00 tot 22:00
Maximum een 20-tal deelnemers.
Wie wil deelnemen stuurt een mailtje naar secretaris@amateursbadminton.be

Testavond rackets

Op woensdag 25 september komt Belvu langs met een uitgebreide collectie rackets die je die avond kan testen. Er wordt ook deskundig uitgelegd wat het verschil is tussen alle rackets. We beginnen met de uitleg om 21 uur.
Nieuw dit jaar is Belvu’s Shuttle! De meest knusse badminton shop on wheels. Hieronder alvast een paar sfeerbeelden.