Lidgeld

  • Volwassenen: 70 €
  • 16 – 18 jaar : 45 €
  • 10 – 15 jaar, enkel voor kinderen van spelende leden en enkel op zondag: 35 €
  • reeds lid van een andere club aangesloten bij Badminton Vlaanderen: 60 €
  • gastspeler (reeds lid van een andere club): 5 €

Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer: BE90 0682 0237 1632

Gastspelers dienen vooraf bij het bestuur aangemeld te worden!

Het bedrag voor een gastspeler kan ter plaatse aan een bestuurslid of de avondverantwoordelijke betaald worden.

Sommige ziekenfondsen, waaronder het Onafhankelijke Ziekenfonds, betalen een tussenkomst in het lidgeld! Vraag er naar bij je ziekenfonds en bezorg het formulier aan het bestuur!